STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI EDUKACJI POWIATU OSTROWSKIEGO

Szukaj

Idź do treści

07-12-2012

W dniu 07.12.2012 roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego.
W trakcie spotkania, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, powołano na kolejną 2-letnią kadencję nowy Zarząd w składzie:

 • Prezes - Lidia Jakubiak
 • Wiceprezes - Andrzej Berkowski
 • Sekretarz - Joanna Zbroja
 • Skarbnik - Lidia Jędroszka
 • Członek - Justyna Baraniak
 • Członek - Anna Mądra
 • Członek - Mariusz Furmaniak


10-12-2010

W dniu 10 grudnia 2010 r. w Przygodzicach odbyło się zebranie założycieli Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego. Członkami założycielami zostały 22 osoby. Podczas spotkania założycielskiego przyjęto statut nowej organizacji, która za główny cel działania przyjmuje:

 • działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • promocję i organizacje wolontariatu,
 • tworzenie, promocję i realizację programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych),
 • organizację zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z terenów o wysokim stopniu bezrobocia,
 • działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnieniai aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
 • działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej,
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej.


Stowarzyszenie po upływie dwuletniej karencji ma zamiar ubiegać się o status pożytku publicznego. Wybrano również władzę wykonawczą i kontrolną nowego Stowarzyszenia. W skład zarządu wybrano: Tomasza Gulińskiego doradcę zawodowego w ZSP CKU w Przygodzicach jako prezesa, Bogumiłę Kaczmarek jako wiceprezesa, Lidię Jakubiak jako sekretarza, Lidię Jędroszkę jako skarbnika i Jerzego Lisiaka, Marcina Nowickiego, Justynę Ligocką jako członków zarządu. Na przewodniczącą komisji rewizyjnej wybrano Małgorzatę Pieczyńską. Jak zapewniają nowe władze stowarzyszenia, już w najbliższym czasie po rejestracji organizacja ma zamiar prężnie przystąpić do działania. W planach na najbliższy okres pozostaje organizacja zbiórki darów materialnych dla potrzebujących rodzin z powiatu ostrowskiego, działania z zakresu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, organizacja aktywnych form wypoczynku dla młodzieży oraz organizacja XII Targów Rolno-Ogrodniczych, które odbędą się 17 kwietnia 2010 roku z udziałem delegacji szkół o profilach rolniczych z Czech i Ukrainy. Stowarzyszanie jest organizacją całkowicie apolityczną, dobrowolną, otwartą na potrzeby drugiego człowieka i w tym upatruje swoją siłę. Chęć niesienia pomocy innym i działania na rzecz edukacji i promocji powiatu ostrowskiego powoduje ,że kolejni chętni składają już deklaracje przystąpienia do nowej organizacji. Jeżeli chcesz działać dla dobra społeczności lokalnej, dołączyć do członków stowarzyszenia zgłoś swój akces telefonicznie 792-843-150.


Czekamy na Ciebie.


REKLAMA

STRONA SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY DOSTĘPNA POD ADRESEM:
www.rozwojedukacji.za.pl

Zebranie założycieli Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego

Głosowanie nad powołaniem Stowarzyszenia

Wybór władz Stowarzyszenia - zbieranie głosów

Podpisy członków założycieli

Wybrany zarząd Stowarzysznia

Zarząd STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI EDUKACJI POWIATU OSTROWSKIEGO

GALERIA FOTOGRAFII

O Nas | Targi Rolno - Ogrodnicze PRZYGODZICE | Aktualności | Galeria | Władze | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego